fbpx

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Serwisu pro-foton.com
(„Serwis”)

W trosce o prywatność użytkowników Serwisu prezentujemy najważniejsze informacje
o zasadach przetwarzania przez Serwis danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych jest PROFOTON OZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30 – 733), ul. Bagrowa 1/22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: 0000974349 numer NIP: 6793198654.

Adres e-mail celem kontaktu w sprawie danych osobowych:
biuro@pro-foton.com

JAKIE DANE BĘDĄ ZBIERANE I PRZETWARZANE?

Zbierane przez Serwis dane są zbierane w sposób adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane 

Dane które Serwis będzie zbierał to: imię, nazwisko numer telefonu (opcjonalnie), adres e-mail. Opcjonalnie podawane przez Klienta będą parametry nieruchomości w postaci np. zużycie prądu itd.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA SERWISU

Użytkownikowi przysługuje prawo żądania:

 1. Dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 2. Ich sprostowania (art. 16 RODO),
 3. Usunięcia (art. 17 RODO),
 4. Ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 5. Przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).
 6. Wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkownika z przyczyn związanych
  z szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO);

Skorzystanie z ww. praw jest możliwe pod ww. adresem e-mail: biuro@pro-foton.com

Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania plików cookies (o których
w dalszej części Polityki Prywatności) można wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

W razie uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możliwe jest złożenie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych w różnych przypadkach:

1. Złożenie zamówienia w Serwisie

W jakim celu?
Realizacja zamówienia, realizacja umowy.


Na jakiej podstawie?
Umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący do przetwarzania danych osobowych kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).


Jak długo?
Przez okres obowiązywania ww.  umowy do momentu wygaśnięcia obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością.

Ponadto dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń (upływ okresu przedawnienia).


Co się stanie, gdy dane nie zostaną podane?
Nie będzie możliwości złożenia zamówienia, a umowa nie będzie mogła być realizowana.


2. Nawiązanie kontaktu z Serwisem

W jakim celu?
Obsługa zapytań lub zgłoszeń.


Na jakiej podstawie?
Umowa lub działania podejmowane żądanie osoby trzeciej, zmierzające
do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy zapytanie
lub zgłoszenie dotyczy umowy, której Serwis jest lub może być stroną prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu prowadzenia z komunikacji z użytkownikiem serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową.


Jak długo?
Przez czas trwania umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta –
do upływu okresu dochodzenia roszczeń 
do upływu okresu dochodzenia roszczeń – lub do momentu, w którym uwzględniony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania.

Ponadto, dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń.


Co się stanie, gdy dane nie zostaną podane?
nie będzie możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie.


3. Cele marketingowe 

W jakim celu?
kierowanie e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).


Na jakiej podstawie?
w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
w przypadku kierowania do użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest nasz uzasadniony interes oraz zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a i f) RODO); marketing bezpośredni kierowany za pośrednictwem m.in. poczty e-mail, wymaga zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie.


Jak długo?
Przez czas trwania umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta – do upływu okresu dochodzenia roszczeń  lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych do upływu okresu dochodzenia roszczeń – lub do momentu, w którym uwzględniony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania, lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ponadto, dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń .


Co się stanie, gdy dane nie zostaną podane?
Nie będzie możliwość świadczenia usług.


4. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Serwisem lub usługami przez Serwis oferowanymi

W jakim celu?
Ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych
z zawartą umową lub świadczonymi usługami.


Na jakiej podstawie?
Prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Jak długo?
Do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględniony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania.


Co się stanie, gdy dane nie zostaną podane?
Brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając dane osobowe Serwis stosuje środki organizacyjne
i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL/TLS.

PLIKI COOKIES

Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). 

Pliki te:

 1. Są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 2. Nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia.
 3. W serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celach:
  1. zapamiętywania sesji
  2. udostępniania funkcji Serwisu

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w użytkowanej przeglądarce, można skorzystać z pliku pomocy użytkowanej przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 1. Firefox
 2. Chrome
 3. Safari
 4. Internet Explorer / Microsoft Edge

Korzystając z odpowiednich opcji użytkowanej przeglądarki, w każdej chwili można:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach Serwis nie będzie ich dalej przetwarzać.

Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Serwis korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają 
w prowadzeniu działalności. Podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na udokumentowane polecenie Serwisu.

Poniżej znajduje się lista odbiorców danych:

DZIAŁANIE ODBIORCY DANYCH PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ Każde działanie w związku ze Serwisem
Podmiot zapewniający wsparcie techniczne/IT nie ma miejsca
osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność nie ma miejsca


Przebywanie na stronie Serwisu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych
Podmiot umożliwiający działania analityczne na stronie nie ma miejsca.


Nawiązanie z nami kontaktu przez formularz
Dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej) nie ma miejsca.


A ponadto:

odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

Serwis wykorzystuje znaki towarowe innych firm wyłącznie w celach informacyjnych.