fbpx

Prosument, czyli właściciel mikroinstalacji fotowoltaicznej!

Pojęcie “prosument” to wynik połączenia słów “producent” i “konsument”, a określa osobę, która uczestniczy zarówno w produkcji danego produktu, jak i jego konsumpcji.

W przypadku fotowoltaiki posługujemy się terminem “prosument energii odnawialnej – odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej” (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, 730 i 2294).

PRZYKŁAD

Instalacja o mocy 5 kW wyprodukowała 5 000 kWh w skali roku, budynek, który zasilała zużył 1 000 kWh na bieżąco, a 4 000 kWh trafiło do sieci.

Prosument na rachunku otrzyma informację, że jego nadwyżka wynosi 3 200 kWh (80% z 4 000 kWh).

PRZYKŁAD

Zakład produkcyjny zużywa co miesiąc 1 000 kWh,
w skali roku daje nam to 12 000 kWh.

Praca odbywa się w godzinach 6-18, 5 dni w tygodniu. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 14 kW wyprodukuje 14 000 kWh w skali roku. Przykładowa mikroinstalacja będzie działała w grudniu w godzinach 9-15, a w czerwcu 6-20.

Możemy więc założyć, że 50% wyprodukowanej energii, czyli 7 000 kWh zostanie zużyte bezpośrednio w trakcie pracy zakładu. Pozostała część zostanie rozliczona zgodnie z systemem opustów 1 do 0,7 więc nadwyżka wyniesie 4 900 kWh.

Prosument w rozliczeniu rocznym 11 900 kWh zużycia pokryje
dzięki
produkcji z własnej “elektrowni”.