fbpx

Dla kogo dofinansowanie na Śląsku?

Śląsk się zmienia Patrząc w przeszłość województwo śląskie kojarzone było głównie z przemysłem ciężkim i energochłonnym. Dodatkowo mówimy o bardzo istotnym obszarze komunikacyjnym na mapie Polski m.in. skrzyżowanie dwóch autostrad. Jedną z konsekwencji tych zalet gospodarczych jest powszechnie odczuwalne zjawisko smogu. Potrzeba poprawy jakości powietrza stała się jednym z bodźców […]...

Czytaj więcej

Po co rolnikowi fotowoltaika?

Gospodarstwo rolne jest bardzo szerokim pojęciem ze względu na charakter prowadzonych działań, ale można tu wyróżnić dwa podstawowe profile prowadzonej pracy. Jedno to produkcja opierająca się o płody rolne duga wiąże się z hodowlą zwierzęce. Kluczowym pojęciem jest tu słowo „produkcja”. W celu uzyskania produkt np. jabłka lub jajka wymagana […]...

Czytaj więcej

Kraków promuje Odnawialne Źródła Energii

Smok czekający u podnóży zamku królewskiego i smog unoszący się nad nim to dwa zjawiska, które bezpośrednio kojarzą się ze stolicą małopolski. Poprawa jakości powietrza w mieście królów polskich to zadanie, z którym mierzą się władze Krakowa od lat. Pierwszy krok został zrealizowany i usunięto kopciuchy. Wymianę źródeł ciepła w […]...

Czytaj więcej

Prosument, czyli właściciel mikroinstalacji fotowoltaicznej!

Pojęcie „prosument” to wynik połączenia słów „producent” i „konsument”, a określa osobę, która uczestniczy zarówno w produkcji danego produktu jak i jego konsumpcji. W przypadku fotowoltaiki posługujemy się terminem „prosument energii odnawialnej – odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem […]...

Czytaj więcej