fbpx

Kraków promuje Odnawialne Źródła Energii

Published by mateusz.rejmak on

Smok czekający u podnóży zamku królewskiego i smog unoszący się nad nim to dwa zjawiska, które bezpośrednio kojarzą się ze stolicą małopolski. Poprawa jakości powietrza w mieście królów polskich to zadanie, z którym mierzą się władze Krakowa od lat. Pierwszy krok został zrealizowany i usunięto kopciuchy. Wymianę źródeł ciepła w większości sfinansowano przy pomocy Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Dodatkowo na mocy uchwały sejmiku wojewódzkiego z 2016 roku od dnia 1 września 2019 w Krakowie obowiązuje zakaz palenia węglem.

Poprawa jakości powietrz w mieście królów polskich to zadanie, z którym mierzą się władze Krakowa od lat

Teraz czas na kolejny krok, a mianowicie inwestycja w Odnawialne Źródła Energii. Miasto Kraków podąża za najnowszymi trendami, w których na znaczeniu zyskuje darmowa i ekologiczna energia produkowana przy pomocy: instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych. Nowoczesne rozwiązania często bywają kosztowne, więc samorząd postanowił wesprzeć swoich mieszkańców. Dnia 26 lutego 2020 roku Rada Miasta Krakowa na mocy uchwały przyjęła „Program rozwoju odnawialnych źródeł energii na
obszarze Gminy Miejskiej Kraków”.

Kto może skorzystać z dotacji?

Program jest kierowany do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków. Wnioskodawca musi być osobą fizyczną posiadającą tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego. Akceptowalne formy to prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Fotowoltaika za mniej niż półdarmo

Jednym z uprzywilejowanych rozwiązań jest mikroinstalacja fotowoltaiczna umożliwiająca produkcję energii elektrycznej. Podstawowa korzyść to darmowy prąd, a dodatkowo Program umożliwia zwrot 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Należy pamiętać o tym, że kwota dotacji nie może przekroczyć 15 000,00 zł. Tak wysoka rekompensata znacząco podwyższa rentowność takiej inwestycji. Analizując dane wnioskodawców z dwóch pierwszych naborów otrzymujemy, że instalacja zwróci się przed upływem 3 lat.

Program reguluje również wysokość kosztów kwalifikowanych poniesionych podczas zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej. Dotowane są mikroinstalacje o wartości nieprzekraczającej 5 000 zł za każdy kWp i do sumy 25 000 zł.

Kiedy kolejny nabór?

Podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Urzędu Miasta Kraków udało nam się ustalić, że 24 marca 2021 roku ma zapaść decyzja o kolejnej edycji Programu. Jest to bardzo istotna informacja, gdyż liczba zainteresowanych wnioskodawców jest ogromna, a o przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona i doświadczenie z poprzednich naborów pokazuje, że istotna jest dynamika działania. Warto wcześniej skontaktować się z firmą, która ma doświadczenie w ramach działań objętych Programem.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie dotacji, nasi konsultanci udzielą niezbędnych informacji oraz pomogą w wymaganych formalnościach.

Formularz kontaktowy w sprawie dotacji


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *