fbpx

Prosument, czyli właściciel mikroinstalacji fotowoltaicznej!

Pojęcie „prosument” to wynik połączenia słów „producent” i „konsument”, a określa osobę, która uczestniczy zarówno w produkcji danego produktu jak i jego konsumpcji. W przypadku fotowoltaiki posługujemy się terminem „prosument energii odnawialnej – odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem Read more…